خلاقیت تابلو سه بعدی و نشان دادن پرسپکتیو

 Shirazart.blog.ir 
منبع این نوشته : منبع

فرآیند چاپ دستی توسط" یانگ اشمیت "

Shirazart.blog.ir 
منبع این نوشته : منبع

فهم - هنر ۲

Shirazart.blog.ir 
منبع این نوشته : منبع

کشف سندهای موثق و با اعتبار که نشان میدهد شیراز قدیمی ترین منطقه دنیاست.حتی قبل از تخت جمشید و اهرام مصر بوده است .

Shirazart.blog.irمنبع این نوشته : منبع

فهم - هنر ۱

Shirazart.blog.ir 
منبع این نوشته : منبع

باز سازی شب پر ستاره اثر " ونسان ون گوگ " روی آب توسط یک هنرمند اهل ترکیه بوسیله تکنیک ابر و باد

Shirazart.blog.ir 
منبع این نوشته : منبع